Projekt ukončen!

Vážení, tento projekt byl ukončen
Vyhledat další informace nebo jinou nabídku

Městská veterinární správa Státní veterinární správy ČR (dále jen MěVS SVS) vykonává státní správu ve věcech veterinární péče a státní dozor na území hlavního města Prahy. Provádíme kontroly potravinářských podniků, veškeré živočišné výroby, chovů zvířat a nakládání s odpady živočišného původu Provádíme šetření týrání zvířat, dozor nad nákazami zvířat. Registrujeme a schvalujeme subjekty působící v oblasti našeho dozoru. Provádíme certifikaci zásilek potravin živočišného původu a zvířat při jejich vývozu a kontrolu zásilek zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží při dovozu do ČR.

Tyto stránky jsou od 1. 6. 2020 mimo provoz, pokračujte prosím na nové stránky Městské veterinární správy Státní veterinární správy ČR